2013-05-14 19:16 #0 av: kyrkeliden

Årsstämman är hela förbundets ”årsmöte” där det gångna året utvärderas och det nya året planeras. En ny styrelse väljs ut och inkomna motioner behandlas. De motioner som ombuden på årsstämman röstar igenom börjar gälla den 1 januari nästkommande år.

Vad är årsstämman för något?

En årsstämma är som ett årsmöte som klubben har, men med den skillnaden att årsstämman är hela förbundets ”årsmöte”.

På årsstämman väljs nya personer in i förbundsstyrelsen, det gångna året redovisas (vilka aktiviteter som varit samt förbundets ekonomi) och det nya året planeras (vad man tänker ha för aktiviteter). Detta är en väldigt överskådlig beskrivning av årsstämman.

Ombud?

Ombud är personer vars klubbar valt ut att skicka för att representera klubben på årsstämman och föra ”klubbens talan”. Ombuden har rösträtt och ska rösta såsom deras klubb tycker i en viss fråga. Antalet ombud per klubb beror på antalet medlemmar klubben har. Fler medlemmar = fler ombud.

Du får absolut vara med på årsstämman utan att vara ombud. Däremot har du ingen rösträtt om du inte är ombud.

Årsstämman på Gotland 2013. Foto: Linnea Cedstedt

Vad är en motion för något?

En motion är något som alla medlemmar i förbundet kan skicka in. En motion är ett ”förslag” på eventuella ändringar som de som har skrivit motionen anser skulle vara bra för förbundet.  Det kan vara regeländringar om exempelvis hinder men också andra ändringar som rör förbundets verksamhet. En motion kan även vara ett förslag på någonting helt nytt!

Om motionen får bifall (godkänns/kommer införas) eller avslag (kommer ej införas) beror på hur ombuden på årsstämman röstar. Med ett bifall röstar ombuden ”Ja” till motionen medan ett avslag innebär ”Nej”.

Det är inte alltid alla ombud tycker samma sak om en motion och då är det det alternativ som får flest röster som ”vinner”. Tycker exempelvis 5 ombud bifall på en motion medan 10 ombud tycker avslag blir det avslag.