2012-05-26 19:04 #0 av: kyrkeliden

Dessa artiklar märkta med "Inavel - Exempel" är artiklar kopplade till artiklarna som handlar om inavel. De går djupare in på hur man beräknar inavelsgraden.

Exempel II - Denna artikel handlar om att lära sig räkna ut inavelsgraden när vi har fler än två gemensamma släktingar. Dessutom så visar jag hur man räknar ut inavelsgraden när en släkting förekommer fler än 2gånger i stammen.

Flera gemensamma släktingar

Nu är det så att Tuva och Teddy har flera gemensamma släktingar förutom Kasper & Mango. För att få en bra bild över alla gemensamma släktingar får vi rita ett större stamträd:

Kaniner vars namn är rödmarkerade är kaniner som förekommer 2 eller fler gånger i stammen.

Nu börjar det bli väldigt tufft att räkna ut för hand. Då är det bra att programmen finns som gör det åt en. Principen är dock hela tiden densamma ”Gör en ”cirkel” från individen (Gustaf i detta fall) till den gemensamma släktingen” och tillbaka till Gustaf.

Så vi delar upp uträkningen i mindre delar. Vi har redan räknat ut för två gemensamma släktingar, Kasper & Mango.

Först kollar vi upp vilka släktingar som är gemensamma för Tuva & Teddy. Titta i bilden ovan:

 • Kasper x 2
 • Mango x 2
 • Skåningen x 3
 • Tösa x 3
 • Hampus x 2 (Out of Nowhere)
 • Gullan x 2
 • Tony x 2 (Tony Scarli)
 • Ina x 2

Jag har sedan valt att rita upp ett stamträd för allihopa och få en bild över de olika små delarna av den totala inavelsgraden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här är inavelsträden för Kasper & Mango, som vi redan räknat ut. Så vi fortsätter med övriga:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samma inavelsgrad

Om ni tittar i stora stamträdet så är Hampus & Gullan alltid föräldrar till en individ. När vi räknat ut inavelsgraden med Hampus som gemensam släkting så vet vi därför att Gullan har samma träd sånär som att hon är hona istället. Därför behöver vi inte göra ett stamträd för Gullan eftersom det är samma som för Hampus. Vi byter bara ut Hampus mot Gullan. När vi räknat ut inavelsgraden för Hampus så vet vi att det är samma siffra som för Gullan.

Samma sak gäller för Tony och Ina. Vi behöver bara räkna ut för Tony då inavelsgraden blir densamma för Ina.

Inte samma
Men varför räknar vi endast Mango & Kasper för enskilda och inte räknar med Skorpan och Ofelia? Just därför att det är två olika honor och de har alltså inget med varandra att göra, de är inte gemensamma för Tuva och Teddy och därför ger det ingen inavelsgrad.

Samma sak gäller för Mango som träffat två olika honor.

Beräkning:
Så då kan vi börja räkna:

 • Inavel(Kasper) = (1/2)6 = 0,0156
 • Inavel(Mango) = (1/2)7 = 0,00781
 • Inavel(Hampus) = Gustaf | Teddy-Britta-Iggy-Poppa-Hampus-Leo-Galaxy-Vega-Gaspra-Aisa-Tuva | Gustaf = (1/2)11 = 0,000488
 • Inavel(Gullan) = Inavel(Hampus) = 0,000488
 • Inavel(Tony) = Gustaf | Teddy-Britta-Tippen-Hera-Inka-Tony-Indigo-Gaspra-Aisa- Tuva | Gustaf = (1/2)10 = 0,000977
 • Inavel(ina) = Inavel(Tony) = 0,000977

Släkting som förekommer 3ggr i stammen

Med Skåningen och Ina måste vi tänka efter lite. Dessa förekommer inte bara två gånger utan 3gånger i Gustafs stam. Teddy själv är inavlad på Skåningen och Tösa. Men bara man vet hur man gör så är det inget svårt att räkna med. Jag har ritat upp följande stamträd med skåningen:

Skåningen förekommer 3 gånger i Gustafs stam. Inavel med Skåningen räknades ut på följande sätt:

Här har jag ritat upp hur Skåningen är släkt med Bea, Abby och Willy och hur de sedan kan kopplas till Gustaf.

Hur ska vi nu räkna ut inaveln då?

Jo, vi måste koppla alla vägar till varandra så att alla tre vägar kopplas till varandra, minst en gång. Det jag menar är att:

 • Inavel(Bea) kopplas till Inavel(Willy)
 • Inavel(Abby) kopplas till Inavel(Willy)

Vi behöver inte koppla Bea & Abby till varandra då dessa kopplas samman med Teddy, och inte Gustaf. Det är ju inavelsgraden för Gustaf vi vill veta.

Inavel(Skåningen) = Blåa vägen + Orange väg.

Blå = Gustaf | Teddy-Shano-Gnistra-Skorpan-Bea-Skåningen-Willy-Luna-Ofelia-Hobbe-Tuva | Gustaf = (1/2)11

Orange = Gustaf | Teddy-Britta-Tippen-Abby-Skåningen-Willy-Luna-Ofelia-Hobbe-Tuva | Gustaf = (1/2)10

Inavel(Skåningen) = (1/2)11 + (1/2)10 = 0,000488 + 0,000977 = 0,00147

För Tösa som också förekommer 3ggr blir summan densamma då hon och Skåningen är båda föräldrar till Bea, Abby och Willy. Inavel(Tösa) = Inavel(Skåningen) = 0,00147.

Gustafs inavelsgrad

Nu har vi räknat ut alla inavelsgrader som förekommer i Gustafs stam och mellan de kaniner som är gemensamma för Tuva & Teddy. De är ju dessa som gör att Tuva och Teddy är släkt med varandra och att inavel uppstår. Vi skriver upp alla inavelsgrader för gemensamma släktingar:

 • Inavel(Skåningen) = (1/2)11 + (1/2)10 = 0,00147
 • Inavel(Tösa) = Inavel(Skåningen) = 0,00147
 • Inavel(Kasper) = (1/2)6 = 0,0156
 • Inavel(Mango) = (1/2)7 = 0,00781
 • Inavel(Hampus) = (1/2)11 = 0,000488
 • Inavel(Gullan) = Inavel(Hampus) = 0,000488
 • Inavel(Tony) = (1/2)10 = 0,000977
 • Inavel(ina) = Inavel(Tony) = 0,000977

För att få ut den totala inavelsgraden vilken också är inavelsgraden för Gustaf så summerar vi alla ovanstående beräkningar:

Summa: 0,000977 + 0,000977 + 0,0156 + 0,00781 + 0,00147 + 0,00147 + 0,000488 + 0,000488 = 0,0292 = 2,92%

Gustaf och hans syskon är alltså inavlade med 2,9%.
Om vi skriver in hela stamtavlan i MATS får vi följande:

Alltså så har vi räknat rätt!
Som sagt är program att föredra när det handlar om flera släktingar då de enkelt räknar ut det åt en. dock är det ju alltid bra och veta vad det är som programet egentligen räknar ut och hur man kommer fram till den siffran.

 

Relaterade artiklar

Inavel I - Begrepp & släktskap
Inavel II - Nedärvning
Inavel III - Genetisk variation
Inavel IV - Effektiv population
Inavel V - Inavelsgrad
Inavel VI - Räkna ut inavelsgraden

Fler Exempel & Övningar

Inavel - Exempel I, 1 och 2 gemensamma släktingar