2012-05-26 15:26 #0 av: kyrkeliden

Dessa artiklar märkta med "Inavel - Exempel" är artiklar kopplade till artiklarna som handlar om inavel. De går djupare in på hur man beräknar inavelsgraden.

Exempel I - Denna artikel handlar om att lära sig räkna ut inavelsgraden med 1 och 2 gemensamma släktingar.

Följande exempel och övningar går djupare in på hur du själv kan beräkna inavelsgraden hos en individ. För att läsa grunderna i hur man beräknar inavelsgraden läs följande artikel:

Inavel VI - Räkna ut inavelsgraden

1 gemensam släkting

Vi fortsätter på exemplet i artikeln ovan. Gustaf är son till Tuva & Teddy. De har Kasper som gemensam släkting och vi ställde upp det på följande sätt:

Som vi lärde oss i artikeln om ”beräkning av inavelsgraden” så ska alla kaniner som finns i stammen emellan Gustaf och Kasper (gemensamma släktingen för Tuva & Teddy).

I detta fall blev det Teddy-Shano-Gnistra-Kasper-Hobbe-Tuva. (Man utgår från att börja från Gustaf och räknar sen med alla kaninerna tills man kommer tillbaka till Gustaf).

Mellan Gustaf till Gustaf blir det följande:

Gustaf | Teddy-Shano-Gnistra-Kasper-Hobbe-Tuva | Gustaf. Detta blev 6st kaniner.

För varje släkting (Gustaf ska EJ räknas med) så multiplicerar vi med 1/2. Detta då man får hälften (1/2) av sina gener från ena föräldern (och är bara t.ex. Teddys pappa Shano som räknas med här och inte andra hälften av Teddys gener som kommer från Teddys mamma).

Så för att beräkna inavelsgraden ska vi multiplicera med 1/2 sex stycken gånger (antal gånger man multiplicerar 1/2 med skiljer sig beroende på hur många kaniner som finns mellan Gustaf till Gustaf.

Beräkningen blir såhär:
(1/2) x (1/2) x (1/2) x (1/2) x (1/2) x (1/2) = (1/2)6 = 0,0156

I procent (multiplicera med 100) blir detta 1,56% = inavelsgraden

2 gemensamma släktingar

Nu är det så att Gustafs föräldrar, Teddy och Tuva har flera gemensamma släktingar än endast Kasper. En annan släkting som de delar och som alltså också påverkar inavelsgraden för Gustaf är Mango. Vi ritar upp det såhär:

De ljusgröna linjerna i bilden visar släktträdet som inkluderar Kasper. Denna inavel har vi redan beräknat ovan.

De rosa linjerna visar kaninerna kopplade till Mango. Då Gustaf är inavlad även på Mango så måste inavelsgraden i denna rosa ”cirkel” även räknas med i den totala inavelsgraden som är Gustafs sanna inavelsgrad.

Som vi kan se är följande kaniner med och beörrs av de rosa linjerna:

Gustaf | Teddy-Shano-Mango-Vega-Gaspra-Aisa-Tuva | Gustaf.
OBS! Mango ska endast räknas med 1gång!

Detta blir 7st kaniner och alltså ska vi multiplicera 1/2 (kan även skrivas 0,5) 7st gånger.

Beräkning:
1/2 x 1/2 x 1/2 x 1/2 x 1/2 x 1/2 x 1/2 = (1/2)7 = 0,00781

Vad stämmer?

Nu har vi helt plötsligt 2st siffror på Gustafs inavelsgrad.

Inavel(Kasper) = 0,0156
Inavel(Mango) = 0,00781

Vilken är den rätta inavelsgraden?
Svaret är att båda två är korrekta. För att få Gustafs inavelsgrad måste vi räkna med båda dessa inavelsgrader som vi fått fram. De båda påverkar den totala inavelsgraden, vilken är den korrekta inavelsgraden för Gustaf. Detta gör vi enkelt genom att summera alla mindre inavelsdelar som vi beräknat med varandra. Alltså:

Gustafs inavelsgrad = Inavelsgrad(Kasper) + Inavelsgrad(Mango) = 0,0156 + 0,00781 = 0,0234.

Inavelgraden i % = 0,0234 x 100 = 2,34%

Gustaf är alltså inavlad med 2,34%

Denna siffra skiljer ju sig rejält från 1,56% som vi först fick fram när vi bara räknade med att Gustaf var inavlad genom Kasper. Som ni ser så är det därför viktigt att räkna med alla kaniner som är gemensamma för Gustafs föräldrar, vilka alltså då påverkar inaveln.

 

Relaterade artiklar

Inavel I - Begrepp & släktskap
Inavel II - Nedärvning
Inavel III - Genetisk variation
Inavel IV - Effektiv population
Inavel V - Inavelsgrad
Inavel VI - Räkna ut inavelsgraden