Avel & Uppfödning

Inavel VII - Räkna ut inavelsgraden

2012-05-25 19:47 #0 av: kyrkeliden

I denna artikelserie tänkte jag ta upp begreppet ”inavel”. Vad är egentligen inavel? Varför inavlar man och när är det rätt att använda sig av inavel? Vad är nackdelarna med inavel och finns det över huvudtaget några fördelar? Jag hoppas här kunna svara på några av dessa frågor.

I tidigare artiklar har vi pratat om vad som menas med inavel och inavelsgrad. Inavel sker då man parar två besläktade djur och avkomman kan få två gener i genparet som i grund och botten är samma gen från samma anfader (släkting). Inavelsgrad i sin tur är ett mått på inavel, alltså ett mått på hur stor sannolikheten är att avkomman får just 2st gener av samma ursprung.

Är du osäker på dessa begrepp så kan det vara bra att läsa de föregående artiklarna igen:

Inavel I – Begrepp & Släktskap
Inavel II – Inavelsgrad

Varför räkna ut inavelsgraden?

Ja varför räknar vi ut inavelsgraden hos en individ egentligen?
Det kan vara viktigt att man vet hur hög inavelsgraden hos en individ blir innan man väljer att para de kaninerna som man tänkt sig. En allt för hög inavelsgrad kan vara till nackdel för individen (kaninen det gäller) själv men även för hela populationen (t.ex. hela vår stam av hoppkaniner = alla hoppkaniner) på längre sikt. Nackdelarna med inavel kommer vi ta upp i senare artiklar så just nu är det enklast om du bara tänker att allt för hög inavelsgrad inte är att sträva efter. En nackdel är att vi förlorar gener (arvsanlag) som det nämns lite om i första artikeln i serien, Inavel I – Begrepp & släktskap.

Tumregel – inavelsgraden bör inte öka mer än 0,25-0,5% per generation.

Generation - vad är det?

En generation är ett begrepp som används om ”släktled”. Jag hoppas bilden kan ge dig en bättre förståelse:

Säg att ungens mor är inavlad med 2,0%. Ska man följa tumregeln bör inte ungen få en högre inavelsgrad än 2,5% (inte öka med mer än 0,5% från föräldragenerationen till individgenerationen).

Jag har också skrivit med leden som egentligen är samma som generation. Kanske har du hört att kanin X har Skåningen i 6:e led. Det innebär alltså att man hittar Skåningen i stammen 6led (6 generationer) bak i stammen.

Inavesgrad – beräkning

Inavelsgraden kan man beräkna för hand men man kan också ta hjälp av diverse stamtavleprogram som då räknar ut inavelskofficienten (inavelsgraden) åt en. Då fyller du i hela kaninens stam och så räknar programmet sedan ut inavelsgraden.

Beräkning för hand

När man har ett fungerande program är det sällan man beräknar inavelsgraden för hand, men det kan ju ändå vara intressant att veta hur man gör och framförallt hur man kommer fram till inavelgraden.

Själv måste jag rita upp ett stamträd för att få en bättre bild över generationerna och vilken/vilka kaniner som är gemensamma för föräldrarna (vilket gör att det blir inavel).

Ett sätt att rita upp ett stamträd är på följande vis:

Som du ser ligger Kasper i 5:e led på faderns sida och i 4:e led på moderns sida. När vi räknar ut inavelsgraden behöver vi bara ta hänsyn till de kaniner som är sammankopplade med Kasper, i detta fall de kaniner jag namngivit. Övriga kaniner (som ej är namngivna i bilden till höger) behöver vi inte bry oss om.

I nedanstående bild har jag markerat de kaninerna som spelar roll för inavelsgraden. Varje kanin som ingår i denna ”cirkel” från ungen till den gemensamma släktingen skall räknas med:

Till varje kanin som ingår i ”cirkeln” ska man räkna med 1/2 (0,5). I detta fall ingår Teddy-Shano-Gnistra-Kasper-Hobbe-Tuva i stamträdet mellan Gustaf och den gemensamma släktingen för Teddy & Tuva som är Kasper.


Varför 1/2?
Detta för att varje kanin får hälften av sina gener från sin mamma och hälften från sin pappa, alltså 50% av generna vilket också kan skrivas som 0,50 eller 1/2..


Beräkning:
Nu ska vi använda oss av antalet kaniner i ”cirkeln”, Teddy-Shano-Gnistra-Kasper-Hobbe-Tuva vilka är = 6st. För varje kanin ska man multiplicera med 1/2 vilket då blir:

(1/2) x (1/2) x (1/2) x (1/2) x (1/2) x (1/2) = (1/2)6 = 0,0156.

Detta kan enkelt räknas om till procent genom att multiplicer med 100 (procent = hundradel). I procent blir inavelsgraden 0,0156 x 100 = 1,56 %.

Gustaf är i exemplet ovan inavlad med 1,56%

 

Fler Exempel på beräkning av inavelsgrad

I nedanstående artikel finns fler övningsexempel på hur man räknar ut inavelsgraden samt en liten lathund för hur hög inavelsgraden är vid olika kombinationer (helsyskonparning, halvsyskonparning, far-dotter parning, kusinparning m.fl.

Inavel - Exempel I - Beräkning 1 och 2 gemensamma släktingar
Inavel - Exempel 2 - Beräkning av flera gemensamma släktingar
(Ytterligare ett exempel kommer)

 

Relaterade artiklar
Nedanstående artikklar handlar om samma ämne som denna:

Inavel I - Begrepp & släktskap
Inavel II - Nedärvning
Inavel III - Dolda & lethala anlag
Inavel IV - Genetisk variation
Inavel V - Effektiv population
Inavel VI - Inavelsgrad

//Sandra Magnusson, Kyrkeliden's Hoppkaniner
sajtvärd på kaninhoppning iFokus

Anmäl
2012-05-25 20:59 #1 av: [Applebums]

Jättebra! :) kul att veta hur man räknar ut själv också!

/Linnéa
Medarbetare på Sällskapskaniner
I
nnehavare av Livets Kaniner, bloggar på Ninnelinnea

Anmäl
2012-05-25 21:47 #2 av: Juliaskaniner

Gud vad bra! :D

Anmäl
2012-06-22 21:40 #3 av: Friggeshoppkaniner

Vart kan man hitta stamtavleprogram? :)

Anmäl
2012-06-22 22:02 #4 av: kyrkeliden

#3 De flesta jag vet använder MATS (egentligen till marsvin men fungerar toppen).

Bara att googla "Mats stamtavleprogram" så får du upp det. Gratis att installera.

//Sandra Magnusson, Kyrkeliden's Hoppkaniner
sajtvärd på kaninhoppning iFokus

Anmäl
2012-06-22 22:24 #5 av: Friggeshoppkaniner

# 4 Okej, tack! :)

Anmäl
2012-06-23 15:27 #6 av: Mickis1994

Tycker dessa artiklar är mycket intressanta, Superbra jobbat!

Anmäl