Tävlingsbok & Reglemente

Tävlingsreglemente - Vem får tävla?

2012-05-17 16:49 #0 av: kyrkeliden

Denna artikel sammanfattar några paragrafer i tävlingsreglementet för Sveriges Kaninhoppares Riksförbund, SKHRF. Paragraferna i denna artikel rör framförallt frågor kring vem som får tävla på officiella tävlingar

Följande står i reglementet:

Det är varje medlems skyldighet att vara bekant med detta reglementes innehåll samt övriga bestämmelser.

Reglementet finns att hämta Här - Tävlingsreglemente, SKHRF nr 1-12

 

Åldersgräns, förare

1. Förare
§1) Alla medlemmar i Sveriges kaninhoppares Riksförbund (SKHRF) eller annat av SKHRF godkänt förbund fyllda sju år äger rätt att deltaga på officiella tävlingar. Vid överträdelse ska resultaten för aktuellt ekipage strykas. Icke medlem har rätt att hoppa utom tävlan i lätt klass på en tävling innan medlemskap krävs. För att starta miniklassen krävs inget medlemskap.

Alltså...
Du som förare måste vara 7år fyllda för att få tävla. för att få tävla lättklass och högre måste du vara medlem i en klubb ansluten till SKHRF. Medlemsskap krävs däremot inte om man bara tänker tävla miniklass.


Åldersgräns, kanin

§3) Kaninen ska vara fyra månader gammal för att få deltaga på tävling eller uppvisning, för elitklass gäller åtta månader och för höjdhopp och längdhopp gäller ett års ålder. Överträdelse medför att kaninens resultat stryks. Medveten eller upprepad överträdelse ska rapporteras till förbundet och kan leda till avstängning från tävlingsverksamhet.

§4) Kaninungar som är yngre än åtta veckor gamla får ej vistas på tävlingsplats. Överträdels medför varning före diskvalificering.

§5) Kaninungar som är yngre än tre månader gamla får ej vistas i sele och koppel på tävlingsplats. Överträdelse medför varning före diskvalificering.

Alltså....
Din kanin måste vara minst 4månader gammal (ej 16veckor) för att få göra tävlingsdebut. Är kaninen 8veckor gammal får den vistas i transportbur eller hage på tävlingsplats. För att få ha sele på sig på tävling måste din kanin vara minst 3månader gammal.


Vilken ras?

2. Kanin
§2) Alla kaniner oavsett ras äger rätt att deltaga på tävling, stamtavla erfordras ej.

Alltså...
Din kanin kan vara från djuraffär, uppfödare, renrasig eller blandras. Det spelar ingen roll. Alla kaniner får starta oavsett storlek (Hermelin-Belgisk Jätte).


Om min kanin är sjuk?

§6) Kaninen ska vara fullt frisk och smittofri för att få deltaga på tävling eller uppvisning. Överträdelse medför varning före diskvalificering samt att kaninen stängs av från tävlan tills den blivit frisk och smittofri. Aktuell domare avgör om kanin är i skick att starta, och har rätt att kräva veterinärintyg om tveksamhet råder.

§7) Gårdar som haft fall av RVHD eller myxomatos måste ha varit symptomfria i minst två månader för att samtliga kaniner som befunnit sig på gården någon gång under sjukdomsperioden ska få deltaga på tävling igen, oavsett vaccinering. Medlemmar som misstänker sig ha någon av ovanstående sjukdomar i kaningården ska rapportera detta till förbundet. Överträdelse mot denna paragraf rapporteras till förbundet som beslutar om åtgärd.

Alltså...
Din kanin måste vara fullt frisk för att få starta på tävling. Vid minsta tvekan eller osäkerhet är det bättre du låter kaninen vara hemma. RVHD och myxomatos är två väldigt smittsamma sjukdomar och därför gäller strikta regler om när man får tävla om ens kaniner haft dessa sjukdomar.

Mer om RVHD kan du läsa här: Kaninens Sjukdomar - RVHD, kaningulsot

Dräktig hona

§8) För att kanin ska få deltaga på tävling får det ej föreligga risk för dräktighet. Medveten överträdelse medför omedelbar diskvalificering och ska rapporteras till förbundet. Detta kan leda till avstängning från tävlingsverksamhet. Om en hona av misstag tävlat dräktig ska detta rapporteras till förbundet och samtliga resultat tagna under dräktigheten ska strykas.

Alltså...
Har du parat din hona får hon ej följa med på tävling under tiden hon är dräktig. Även om man är osäker på om honan är dräktig eller inte får hon ändå inte följa med. Likaså gäller om man t.ex. råkar hitta sin hona och hane tillsammans. Kanske har de inte parat sig men så länge man inte med 100% säkerhet kan säga att honan inte är dräktig ska hon stanna hemma.

Skulle din hona tävla och sedan visat sig att hon var dräktig under tävlingen så stryks hennes resultat från den/de tävlingen/tävlingarna. Har ho tagit pinnar/cert så tas dessa bort.


Hona med kull

§9) Hona som haft kull eller fått dödfödda ungar får ej deltaga på tävling eller uppvisning så länge hon är digivande. Honan ska också vara i fint skick och utvilad efter kullen. Tjänstgörande domare äger rätt att utesluta hona som denne anser inte är i skick att starta.

Alltså...
Har din hona precis haft kull så se till att hon är i fin kondition innan du börjar tävla henne igen. hur lång tid efter en kull det tar för en hona att komma tillbaka till tävlingskondition är väldigt individuellt.

Efter 1 januari. 2013 kommer en ny regel om detta börja gälla!


P-piller till kanin

§10) Kanin som tagit läkemedel i syfte att skjuta upp brunst, exempelvis p-piller för katt, får inte starta på tävling förrän en karenstid av två månader passerat efter sista dosen av läkemedlet. Överträdelse medför att kaninens resultat stryks. Medveten eller upprepad överträdelse ska rapporteras till förbundet och kan leda till avstängning från tävlingsverksamhet.

Relaterade artiklar
Artiklar som på ett eller annat sätt hänger samman med denna artikel.


Hur mycket kan du?
Gör nedanstående kluring oh se hur mycket du kan om detta ämne:

 

//Sandra Magnusson, Kyrkeliden's Hoppkaniner
sajtvärd på kaninhoppning iFokus

Anmäl
2012-05-17 16:56 #1 av: Vincent...

bra artikel!

Anmäl
2012-05-17 17:43 #2 av: [El-sa]

Toppen Artikel! :)

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.